ACERCA DE LA CONVENCION RAMSAR

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la "Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".

Aprenda más acerca de la Convención de Ramsar sobre los Humedales – qué es en la actualidad; dónde se originó, y por qué; cómo funciona; cuáles son sus países miembros, y por qué se adhirieron esos países.

domingo, 14 de febrero de 2010

PUBLICAT EN LA WEB WWW.VELAELPORT.COMÉs de jutjat de guàrdia l'estat que presenten els ribassos o marges del canal que comunica el Port d'esta localitat amb L'Albufera, s'estan deteriorant de tal manera que els fragments cauen en el canal per falta d'agafe per mitjà de les arrels dels canyars per impedir que es regeneren.

Si no em falla la memòria des de València s'estava fent el treball de la neteja i regeneració d'estos. Tal vegada ja no queda ni un euro per a acabar l'obra i tampoc és de molta necessitat reparar els desperfectes.

En el seu moment la notícia es va arreplegar amb satisfacció, però la realitat es una altra, val més una imatge que mil paraules. Pràcticament els camps d'arròs es comuniquen amb el canal quan estos estan a sobreeixir d'aigua.

Hem d'agrair que es realitzen visites a la Pipa des d'este enclavament, així el visitant podrà opinar sobre l'atenció que és dispensa a este canal ,

On estan els responsables estos treballs? Per que hauran uns responsable? No? O hi ha càrrecs sense responsabilitat?

Salvador Ciges

ESTIC D'ACORD EN ESTE COMENTARI.

SALUDOS.........GIL

No hay comentarios: