ACERCA DE LA CONVENCION RAMSAR

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la "Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".

Aprenda más acerca de la Convención de Ramsar sobre los Humedales – qué es en la actualidad; dónde se originó, y por qué; cómo funciona; cuáles son sus países miembros, y por qué se adhirieron esos países.

domingo, 15 de febrero de 2009

ELS ANIMALETS DE L'ALBUFERA


Segurament el que expose a continuació, puga molestar a algú pròxim a l'Albufera, però açò és una opinió i per això s'exposa:
És molt habitual ficar-se en YOUTUBE, i al buscar vídeos sobre el Llac, apareguen grups de gent embarcats i "de festa" amb la seua barca, amb els ullets alterats i inclús acompanyats de l'oportuna xaranga amb les seues trompetes, tambors i bombos donant la llanda i camtant alegrement; evidentment, açò pareix uns dels tantes costums de les gents que habiten les poblacions riberenques.
Eixa forma d'actuar, s'ha desenrotllat pel que s'ha vist des de tota la vida, però crec sincerament que si la societat evoluciona en molts aspectes, entre altres en una cultura mediambiental, estic convençut que eixes actuacions, haurien de quedar-se per a portar-les a cap en les poblacions, o casetes i propietats particulars-
-S'està restringint l'accés a determinades parts del parc Natural.
- S'estan substituint les lluminàries perquè afecten el mínim possible a les aus que per allí viuen.
(per cert des de molt abans d'arribar nosaltres)
- Probablement, en un futur mes o menys pròxim, s'hagen d'adequar els motors de les barques per altres elèctrics.
- S'està donant a conéixer els xiquets i jóvens el parc Natural. ( encara que no en la mesura que crec seria la convenient)
- S'han col·locat alguns senyals de ciruculació que donen prioritat de pas als animals en les calçades.
- En definitiva i per a no fer este comentari mes extens, s'estan realitzant o es van a realitzar moltes accions perquè la vida de les espècies que allí habiten, siga el mes natural possible, per la qual cosa crec de forma convençuda, que independentment d'allò que s'ha exposat, tots els que ens movem per la zona, hem d'adequar el nostre comportament tenint en compte el que s'ha dit anteriorment: la resta d'espècies, estan en eixe lloc molt abans que nosaltres, per la qual cosa han de disfrutar de total prioritat en el que és el seu hàbitat natural, bé de forma migratòria, bé de forma habitual, màximament tenint en compte que la seua possibilitat de defensa és òbviament nul·la.

Per tant, crec que s'hauria de realitzar un xicotet esforç per les persones, perquè independentment del costat lúdic del parc (paella, all i pebre, perol, passejos amb barca i fotos), el qual té la seua importància per l'ocupació i riquesa que genera i que no s'ha de desatendre, intentar en la major mesura possible, el demostrar que realment es vol a este llac, atés que si bé és habitual el que algú bote molt ofés quan un altre algú parle malament d'ell ( no és el meu cas), també hauria de ser habitual el realitzar estos xicotets gests, que al final sotàs grans gests, per a qwe tot estiga el màxim temps possible en uns parametres que es consideren "normals".
Encara que tingues una barca ( que enveja ) no et cregues l'amo de res, pel mer fet que no hi ha ningú per a vigilar els teus possibles excessos, atés que açò és símptoma de la maduresa que sempre hem demostrat els Valencians (crec).


SALUDOS GILNo hay comentarios: