ACERCA DE LA CONVENCION RAMSAR

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la "Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".

Aprenda más acerca de la Convención de Ramsar sobre los Humedales – qué es en la actualidad; dónde se originó, y por qué; cómo funciona; cuáles son sus países miembros, y por qué se adhirieron esos países.

martes, 24 de febrero de 2009

SOBRE VELA LLATINA

Per poc que es fixe algú quelcom interessat pel tema de la Vela Llatina en la zona de l'Albufera, es donarà compte que hi ha diverses associacions o clubs d'esta manera de navegació tradicional ( i mare de la vela moderna), i que cada dia compta amb mes adeptes.
El curiós és que en quasi totes elles, ocorre sempre el mateix quan ix algun reportatge o artìcul en la premsa, atés que siga la que siga la "protagonista" eixe dìa , sempre ix identificada com si unicamente fóra eixa asociaciòn la ùnica del llac, sent en molt poques ocasions quan es diu que hi ha algunes mes.
Açò es fa evidentment sense mala fè, però serìa molt important, que els presidents d'estos clubs, tingueren en compte este extrem a l'hora de fer algun tipus de declaració, atés que això crec que beneficiària a tot el conjunt; dita siga de pas, em resulta curiós l'observar, que encara que la relació entre tots els clubs és molt bona i hi ha bona harmonia, no pareix que ningú estiga per la labor d'intentar ajuntar-se totes en una federació d'associacions, ( o una altra denominació), atés que d'esta manera a l'hora d'acudir a qualsevol institució per a alguna gestió, hi hauria mes possibilitats de rebre millor atenció, i ames a mes, logicament, cada club o associació continuaria realitzant les seues activitats com fins a eixe moment, sent totalment independent a eixe nivell.
Crec que seria així mateix molt important a l'hora d'acordar temes tan diversos com les regles per a les regates, normes de seguretat, regulació de la forma de veure una regata per les barques assistents, la possibilitat que cada club participant en una regata, aporte una barca de suport a incidències etc.
En fet açò és una opinió molt personal i per això s'exposa, amb l'únic criteri que si li servix a algú de referència, que ho utilitze.
SALUDOS.................GIL.

No hay comentarios: